• Profesjonalizm i zaangażowanie
  • Współpraca oparta na zaufaniu
Jesteś tutaj: Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia określa każdorazowo indywidualna umowa z Klientem.

Osobom prywatnym proponujemy rozliczenie w formie wynagrodzenia kwotowego – wysokość honorarium uzależniona jest w tym przypadku od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, przy roszczeniach majątkowych – także od wartości przedmiotu sporu, a nadto niezbędnego nakładu pracy oraz czasu potrzebnego do przygotowania i załatwienia sprawy.

Przedsiębiorcom proponujemy ponadto rozliczenie w formie:

  • wynagrodzenia ryczałtowego, czyli uzgodnionego, stałego miesięcznego wynagrodzenia, w ramach którego świadczymy pomoc prawną w określonym wymiarze godzin, bez względu na ilość prowadzonych spraw.
  • stawki godzinowej – wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o określoną, uzgodnioną wcześniej stawkę godzinową, uwzględniającą rodzaj i specyfikę sprawy.

"Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów."

Eurypides

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pustułka
ul. Mazurska 23/2
70-444 Szczecin

+48 693 975 669
Biuro czynne od pon-pt od 09:00 do 17:00
(spotkania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)